خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره حسابرسی و وابستگی در کنترل مدیریت با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 


شواهد، حاكی از وجود رقابت شدید برای كاهش هزینه های حسابرسی است، كه منجربه افزایش اهمیت و جایگاه مسئله كیفیت/ هزینه برای حسابرسان شده است. مؤسسات حسابرسی نیز همانند هر سازمان دیگری با كنترل هزینه و كیفیت روبرو هستند. با توجه به ماهیت فشرده عملیات حسابرسی، كنترل زمان بر كنترل كیفیت این مؤسسات ارجعیت دارد. با وجود اینكه، كیفیت نقش اساسی در موفقیت بلندمدت سازمان دارد با این میزان از دقت مورد بررسی قرار نمی گیرد و در سودآوری كوتاه مدت قابل رویت نیست. اگرچه ممكن است ملاحظات اقتصادی منجربه مصالحه بین كیفیت و هزینه شود. مشكل بزرگ در كنترل كیفیت حسابرسی، ابهام در نتایج است، كه از عدم اطمینان حسابرسان در مورد اینكه آیا حسابرسی را به گونه مناسب هدایت كرده اند یا نه ناشی می شود. (power, 2003)  تضاد منافع بین كیفیت و هزینه نیز به این مشكل افزوده است. (MCnair, 1991) اغلب افزایش كیفیت حسابرسی مستلزم سرمایه گذاری در زمان است كه منجربه افزایش هزینه خواهد بود. رقابت مؤسسات حسابرسی در حق الزحمه نیز مشكلات پوشش این هزینه های اضافی را افزایش می دهد. (Beattie and et all, 1998) 

 

 

 

فهرست مطالب

تئوری وابستگی در کنترل مدیریت

کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی

متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی

تئوری تغییرات تدریجی بودجه

مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه

پیشینه

منابع