خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مدیریت سود و انواع آن با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در تحقیقات صورت گرفته عمدتاً عواملی چون نوع مالکیت، نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، ملیت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. که در زیر تشرح می شود. در تحقیق خــود به این نتیجه رسیــد که شرکت‌هایی که مــالکیت آنها از مدیریت جدا است تمایل بیشتری به هموار سازی سود نشان می‌دهند و این شاید به دلایل گفته شــده در افزایش رفــاه مدیریت باشد و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها در صنایع مختلف به درجات متفاوتی، دست به هموار سازی سود می‌زنند. و بیشتر شرکت‌های فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و صنایع دارویی نسبت به سایر صنایع دست به هموار سازی سود می‌زنند (لیماریا ، 2013). 
 

 

 

تحقیقی را به انجـام رسانید که نشان می‌داد متغیرهایی نظیر اندازه، میزان اختلاف سود واقعی و سود پیش بینی شده و طرح‌های پاداشی مدیران بر رفتار هموار سازی سود موثر است و بالاخره در یک تحقیق گسترده به شناسایی عوامل موثر در هموار سازی سود پرداختند و متغیرهای اندازه، سودآوری، نوع صنعت و ملیت را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسید که به غیر از متغیر اندازه سایر متغیرها در هموارسازی سود موثر بوده‌اند (لیماریا ، 2013).
 

 

 

فهرست مطالب 

انواع مدیریت سود

2-10-1- مدیریت سود طبیعی

2-10-2- سودهایی كه به طور طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده‌اند

2-11- دستكاری حسابها

2-12- ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به مدیریت سود

2-13- انگیزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود

2-14- معیارهای شناخت مدیریت سود

2-15- ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعی)

2-16- عوامل موثر بر مدیریت سود سود

2-17- موافقین و مخالفین هموار سازی سود

2-18- دشواری های كار تحقیق در زمینه مدیریت سود سود

2-19- روش‌های مطالعه مدیریت سود

2-20- تحقیقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای

2-21- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود

پیشینه

منابع