خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره سود و کارایی بازار با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

زمان انجام معاملات سهام بسیار حائز اهمیت است، ضمن اینکه تاریخ تعدیل EPSدر رونق بخشیدن به بازار معاملات سهام نقش تعیین کننده دارد. چنانچه میزان تغییرات در EPS پیش بینی شده نسبت به مقدار پیش بینی شده ی قبلی تفاوت چشمگیر داشته باشد، این مسئله ممکن است بر قیمت سهام و حجم معاملات سهام تاثیر بگدارد، که در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع می باشیم. البته در این خصوص علاوه بر تاریخ تعدیل و میزان تعدیل در جهت افزایش یا کاهش EPS پیش بینی شده ی قبلی، عامل روانی نیز، که در اثر عوامل بالا ایجاد می شود بی تاثیر بر میزان معاملات انجام شده نیست، زیرا بعضی از سرمایه گذاران که توانایی تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم مالی را ندارند، ممکن است تحت تاثیر این عامل بدون هرگونه محاسبه ای اقدام به خرید یا فروش سهام را نماید.

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری پژوهش

2-1-  مقدمه

2-2- کارایی بازار

2-2-1-  مفهوم بازار کارا

2-2-2- تاثیر فرضیه ی بازار کارا بر حسابداری مالی

2-3-  سود

2-3-1-  مفهوم سود

2-4-  پیش بینی

2-4-1- اطلاعات پیش بینی

2-4-2- پیش بینی سود

2-4-3- استفاده کنندگان، اهداف و ویژگی های پیش بینی های سود

2-5-  تعدیل در سود پیش بینی شده

2-5-1- دلایل تعدیل در سود پیش بینی شده

2-5-2- نقش تعدیل سود هر سهم پیش بینی شده در معاملات سهام

2-6-  انجام پژوهش های رویدادی در یك بازار سهام كوچك

2-7- مدل بازار

بخش دوم : پیشینه ی پژوهش

منابع