خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

    تجدید ارائه صورت های مالی از سال 2004 تا 2006 از 5/4 % به 5/8 % افزایش یافته و بسیاری از شرکت ها صورت های مالی صحیحی را ارائه نکرده وکیفیت اطلاعاتی که به سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات بهینه جهت تخصیص منابع داده اند به طور جدی مورد سوال قرار گرفته است. همزمان با رشد سریع تجدید ارائه صورت های مالی، تحقیقات دانشگاهی نیز تلاش زیادی را برای یادگیریهای بیشتر درباره تجدید ارائه انجام داده اند. ضمن اینکه تحقیقات ارائه مجدد بیشتر به تاثیر بازار بر ارائه های مجدد تمرکز کرده اند( وو  2003، پالمروس و دیگران  2004، هری بار وجکینز  2004).

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

1-4-2 اثرتجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه

1-5-2 اثر تجدید ارائه صورت های مالی بر سود شرکت

2-5-2 پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی

3-5-2 اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی

4-5-2 انگیزه های تجدید ارائه صورت های مالی

6-2 مروری بر تحقیقات قبلی

منابع

 

 

 

     در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است.. مطالعات انجام شده در سال های 1997 تا 2006 بر روی تعدادی از شرکت ها در بخش خزانه داری امریکا حاکی از این است که تعداد اقلام تجدید ارائه شده رو به افزایش می باشد و تعداد این اقلام تا کنون به هفده قلم رسیده است. تحقیقات مشابه ای که در ایران انجام شده نیز اشاره به این دارد که، درصد بالایی از شركت‌های ایرانی نیز به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت‌های مالی را تجدید و رقمی را تحت عنوان تعدیلات گزارش می‌كنند.با توجه به نرخ افزایش تجدید ارائه سود، و واکنش منفی بازار به این ارائه های مجدد، ازسطح علاقه و قابلیت اعتماد استفاده کنندگان صورت های مالی کاسته شده است.

 

 

 

    تجدید ارائه صورت های مالی از سال 2004 تا 2006 از 5/4 % به 5/8 % افزایش یافته و بسیاری از شرکت ها صورت های مالی صحیحی را ارائه نکرده وکیفیت اطلاعاتی که به سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات بهینه جهت تخصیص منابع داده اند به طور جدی مورد سوال قرار گرفته است. همزمان با رشد سریع تجدید ارائه صورت های مالی، تحقیقات دانشگاهی نیز تلاش زیادی را برای یادگیریهای بیشتر درباره تجدید ارائه انجام داده اند. ضمن اینکه تحقیقات ارائه مجدد بیشتر به تاثیر بازار بر ارائه های مجدد تمرکز کرده اند( وو 2003، پالمروس و دیگران 2004، هری بار وجکینز 2004).

 

 

 

     با توجه به ماهیت گسترده تجدید ارائه سود در بازارهای سرمایه امروزی، طبیعی است که سوالاتی درباره این که چگونه تجدید ارائه بر فرآیندهای تصمیم­گیری فعالان بازار سرمایه که به این صورت های مالی اتکاء می کنند تاثیر می گذارد؟ تجدید ارائه  تعداد زیادی از اقلام صورت های  مالی در شرکتها، نه تنها بر روی ارزش بازار شرکتها تاثیر می گذارد، بلکه بر روی کیفیت داده های مالی آن شرکت هم اثر می گذارد زیرا تجدید ارائه صورت‌های مالی دوره‌های قبل تبعات منفی متعددی را به همراه دارد .