دانلود پاورپوینت سمينار آموزشی توسعه منابع انسانی و توانمند سازی كاركنان جهت رشته مدیریت در قالب 76 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اول ـ كاركنان

انسانها در صـورتي مبدل به بخشي اثربخش از يك سازمان يادگيرنده مي شوند كه توأماً توانمند و داراي اختيارات و قدرت لازم باشند.

فـردي بـا قدرت و اختيار و غيرتوانمند، بسـان خلباني است كـه قدرت موتور هواپيما را در دست دارد ولـي جهت يا سمت و سويي را مد نظـر قرار ندارد؛ وضعيتي كه مي تواند بسيار خطرناك باشد.

 

 

  If these groups are empowered but not enabled, they are very dangerous “mad pilots,” with lots of power but no direction.

      فردي توانمنـد و بدون قدرت و اختيار، همـانند عقابي است كه در قفسي اسير شده است.

  If they are enabled but not empowered, they are like “caged eagles,” with lots of ability that they are not allowed to use.

 

 

 

 4- كاركنان را در تدوين استراتژي و برنامه ريـزي دخيل كنيد.

Involve Employees in Developing Strategies and Planning

در جهان به طور فزايندة پويا  و غيرقابل پيش بينـي امروز، تدوين استراتژي به سادگي توسط بالاترين فـرد  در سازمان، ديگر شدني نيست.

الگوي قبلي رهبري در سازمان كه : بالاترين مقام فكر مي كند و سطوح انتهايي سلسله مراتب عمل مي كنند، بايد جايش را به ادغام فكر و عمل در تمامي لايه ها و سطوح بدهد.

 

 

از آن روزهايي كه فورد، اسلوآن يا تام واتـسن (مديران شركتهاي موفق) به جاي سازمان و بـراي سازمان ”ياد مي گرفتند“ مدت مديدي مي گذرد و ديگر كهنه شده است.

كـاركنـان بايـد در بـرنامـه ريـزي و تدويـن استراتژي در بخش هايـي كه روي كار حرفـه اي آنان تأثيرگذار است مشاركت و مداخله نمايند.

سازمانهاي يادگيرنده دريافته اند كه كاركنـان توانمند مي توانند به خوبي مديرانشان تصميم گيري كنند. چـراكه آنـان بهترين اطلاعات را دارند.

 

 

 

 

عنوان :

مدل سازمان يادگيرنده  و توانمندسازي

توانمندسازي و دادن قدرت به افراد

اول ـ كاركنان

توازن (تعادل)

مدل تعادلي

دوم ـ مديران / رهبران (Managers& Leaders)

نقش هاي جديد رهبري

مدير دانايي

مدير الگويي براي يادگيري كاركنان

معمار و طراح

هماهنگ كننده  (Coordinator)

مهارتهاي جديد رهبري (New Leadership Skills )

هماهنگي تيم هاي وظيفه مدار چندگانه

    بها دادن به الگوهاي ذهني
تفكر سيستمي

الهام بخشيدن به يادگيري و عمل

سوم ـ   مشتريان customers

چهارم ـ خريداران و عرضه كنندگان مواد اوليه

    پنجم ـ  شركاي هم پيمان  alliances

ششم ـ جامعه  community

توجه به چند نكته اساسي در توانمندسازي

سنجش جو سازماني براي شروع توانمندسازي

سه تغيير عمده به منظور توانمندسازي

فرايند – مسئوليت يادگيري

دوم – به سوي مسئوليت

سوم – به سوي يادگيري

انگيزش از طريق قدر منزلت

چه چيز كاركنان شما را بر مي انگيزد ؟

شيوه هاي تواناسازي گروهها