دانلود پاورپوینت بررسی تحلیلی آیين نامه اداری استخدامی کارکنان غير هيات علمی دانشگاه های علوم پزشكی جهت رشته مدیریت در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

•ماده 31. مجوز‌هاي استخدام ساليانه پيماني و يا تبديل وضع نيروهاي قراردادي شاغل به پيماني و يا قراردادي صرفاً توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره‌هاي ذيل تعيين و ابلاغ مي‌شود.

•تبصره 1. سهميه استخدامي براي تأمين جايگزين نيروهاي خروجي پيماني يا قراردادي(بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت، بازخريد خدمت، اخراج و استعفاء) با نظر اداره کل منابع انساني و پشتيباني  و ابلاغ معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه تعيين مي‌شود.

 

•تبصره 2. مجوزهاي استخدامي مربوط به ايجاد، توسعه و تغيير در واحدهاي تابعه موسسه كه در چارچوب طرح سطح‌بندي بيمارستان‌ها، طرح گسترش شبكه‌هاي بهداشتي و درماني و دبيرخانه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي که  با اخذ مجوز از وزارتخانه يا با مصوبه هيأت وزيران انجام پذيرفته است، برابر با استانداردهاي موجود اداره کل منابع انساني و پشتيباني توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع  تعيين و ابلاغ خواهد شد.

 


•تبصره3. موسسه موظف است پس از اخذ مجوز ايجاد، توسعه يا تغيير واحدهاي بهداشتي و درماني همزمان با مهيا نمودن فضاي فيزيكي و تجهيزات و ملزومات پزشكي در مورد تأمين بودجه مورد نياز و تصويب تشكيلات و مجوزهاي استخدامي اقدامات و پيگيري‌هاي لازم را از مبادي ذيربط به‌عمل آورده، به گونه‌اي كه در آغاز فعاليت واحدهاي مذكور، كليه مراحل اداري، استخدامي و تشكيلاتي انجام شده باشد.

 

 


عنوان :

فصل اول :    تعاريف

فصل دوم :    راهبردها و فناوري انجام وظايف موسسه

فصل سوم :    فناوري اطلاعات و خدمات اداري

فصل چهارم :    ورود به خدمت

فصل پنجم :  استخدام

فصل ششم :   انتصابات

فصل هفتم :   توانمند سازي كارمندان

فصل هشتم :   حقوق و مزايا

فصل نهم :   نظارت و ارزيابي عملكرد

فصل دهم :   حقوق و تكاليف كارمندان

فصل يازدهم :  بازنشستگي و تامين اجتماعي

فصل دوازدهم :   مقررات مختل