دانلود پاورپوینت کتاب و درس مديريت منابع انسانی رضا رسولی جهت رشته مدیریت در قالب 226 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مقدمه

بیشترین تولید ثروت در کشورهای توسعه یافته توسط منابع انسانی صورت می گیرد.
در ژاپن 80 درصدتولید ثروت از سوی منابع انسانی صورت می گیرد
در کشورهای در حال توسعه تنها 36 درصد عامل انسانی مطرح است
هدف های اجتماعی: داشتن مسئولیت اخلاقی و اجتماعی
هدف های سازمانی: تشریک مساعی در اثربخشی سازمانی
هدف های عملیاتی: حفظ و نگهداری مشارکت واحد مدیریت منابع انسانی متناسب با نیازهای سازمانی
کمک به کارکنان برای دسترسی به اهداف شخصی


هدف های اجتماعی: داشتن مسئولیت اخلاقی و اجتماعی
هدف های سازمانی: تشریک مساعی در اثربخشی سازمانی

هدف های عملیاتی: حفظ و نگهداری مشارکت واحد مدیریت منابع انسانی متناسب با نیازهای سازمانی
کمک به کارکنان برای دسترسی به اهداف شخصی

پیش بینی عرضه منابع انساني
منابع داخلی و منابع خارجی
عرضه داخلی، کارکنان داخلی را که می توانند ارتقاء یابند، منتقل شوند، یا تنزل مقام یابند، شامل می شود. منابع خارجی عرضه شامل افراد غیر شاغل و کارکنان سایر سازمانها می باشد.

تفاوت تجزیه و تحلیل شغل و ارزیابی شغل

ارزیابی شغل فرایندی است که تعیین می کند چه تعداد شغل برای سازمان ارزشمند است و تعیین می کند که هرشغل چه ارزش پولی برای سازمان دارد. ارزش نسبی آنها را در کسب اهداف سازمانی تعیین می کند. در حالی که تجزیه و تحلیل شغل برای انطباق با اهداف، فرایند تحلیل طبقه بندی ویژگیهای مورد لزوم و شناخت شغل است.به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل شغل پیش نیاز ارزیابی شغل است.

 

 

 

 

عنوان :

فصل اول:
درآمدی بر مديريت منابع انساني

فصل دوم:
برنامه ریزی منابع انساني

فصل سوم:
تجزیه و تحلیل شغل

فصل چهارم:
فرایندهای کارمند یابی

فصل پنجم:
گزینش منابع انسانی

فصل ششم:
آموزش و توسعه منابع انسانی

فصل هفتم:
مسیر پیشرفت شغلی

فصل هشتم:
ارزیابی عملکرد

فصل نهم:
جبران خدمات کارکنان

فصل دهم:
توسعه مدیریت، مربیگری و منتورینگ

فصل یازدهم:
توانمند سازی کارکنان

فصل دوازدهم:
سازمان های یادگیرنده

فصل سیزدهم:
ایمنی و سلامت کارکنان

فصل چهاردهم:
تنظیم روابط کار و مذاکرات جمعی