دانلود پاورپوینت سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی جهت رشته مدیریت در قالب 112 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

•انتظار می رود پس از مطالعه این فصل دانشجویان بتوانند:
(1اهداف سنجش و اندازه گیری را بویژه در تربیت بدنی توضیح دهند.
(2ضرورت انجام سنجش و اندازه گیری را توضیح دهند.
(3تاریخچه سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و سیر تکاملی آن را بیان نمایند.
(4کیفیتهای مطلوب در سنجش و اندازه گیری را توصیف کنند.
(5مراحل اندازه گیری و سنجش راتشخیص داده و توضیح دهند.

 

 


در نظام تعلیم و تربیت تصمیم گیری یکی از موارد و اصول مهم و ضروری می باشد.برای این که بتوان تصمیمهای منطقی ٬مناسب و متکی بر اصول صحیح اتخاذ کنیم نیازمند اطلاعاتی هستیم که از طریق اندازه گیری بدست امده است. در این خصوص صحت و سقم اطلاعات بدست امده و همچنین استفاده از ابزار مناسب کارساز خواهد بود.

 

 

 

ضرورت سنجش و اندازه گیری؟
•اندازه گیری در هر زمینه اطلاعاتی را درباره یک خصیصه یا ویژگی معین فراهم می سازد که اغلب برای پیش بینی پدیده های مربوط به ان خصیصه مفید است. به عبارت دیگر٬هدف اندازه گیری همواره کسب اطلاعات درباره خصیصه های اشیائ٬ ارگانیزم ها یا رویدادها است.
• نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می شود و تفسیر این نتایج نیز بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می آورد. 
•بنا براین سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت را می توان به عنوان وسیله ای برای گردآوری یک رشته اطلاعات منظم درباره ویژگیهای رفتار آدمی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به عنوان پایه و اساس یک سلسله تصمیم گیریهای خاص تعریف کرد.

 

 

 


فهرست مطالب :

فصل اول: اهداف و ضرورت سنجش و اندازه گیری
فصل دوم : ویژگی‌های یک آزمون خوب
فصل سوم : مفهوم اندازه گیری و ارزشیابی
فصل چهار: تعریف قدرت، استقامت عضلانی، توان  و انواع آزمون های مربوطه
فصل پنجم: تعریف انعطاف پذیری، تعادل، چابکی، سرعت و آزمون های مربوطه

فصل ششم: تعریف آمادگی قلبی و عروقی و آزمون های مربوطه
فصل هفتم: ضریب همبستگی بین متغییرها