دانلود پاورپوینت کتاب و درس کلیات حقوق اساسی ویژه دانشجویان رشته علوم سیاسی جهت رشته مدیریت در قالب 267 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

اهداف:
از انجا که علم وسیاست با همه علوم از جمله ، حقوق سر کار دارد و بخش مهمی از آن به مطالعه نهاد های سیاسی و روابط بین آنها از یک طرف و رابطه نهاد های سیاسی با مردم می پردازد لزوم اشنایی دانشجویان علوم سیاسی با حقوق اساسی روشن می شود.در این درس دانشجویان با مفهوم جامعه سیاسی ، قدرت سیاسی ، تأثیر متقابل حقوق و قدرت بر یک دیگر روابط قوای سه گانه با یک دیگر آشنا می شوند. در این در دانشجویان با مفهوم جامعه سیاسی ، قدرت سیاسی ، تأثیر متقابل حقوق و قدرت بر یک دیگر روابط قوای سه گانه با یک دیگر آشنا می شوند.

 

 

علم حقوق مجموع این روابط پیچیده را طرح ریزی می کند و بر پایه اصول وقواعد تنظیم میکند . حقوق اساسی یکی از شاخه های مهم حقوق است که به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می پردازد .

 

 

گسترش روابط ،انسجام بیشتر،سیر بسوی کمال وسیر تکاملی جامعه ی انسانی رادرپی دارد .  ماهیت جامعه می طلبد که اصل تساوی وجود نداشته باشد . 

 

 

 

عنوان :

درس اول
لئون دوگی leon dogitحقوق دان فرانسوی جامعه سیاسی را به فرمانروایان وفرمانبران تقسیم می کند

درس دوم
جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق
علم حقوق:حقوق خصوصی وعمومی

 درس سوم قانون اساسی Constitution

درس پنجم
دولت-کشور
علت کار برداین واژه شخصیت متمایز دولت از عناصر تشکیل دهنده خوداست.
 سایر نهادها زیر مجموعه دولت.

درس ششم
اشکال دولت کشور.
 شکل حقوقی-سیاسی کشور1-تکبافت(بسیط)
2-چند تکته(مرکب)

درس هفتم
رژیم های سیاسی
تعریف:یعنی نمودار بافت سیاسی و چگونگی اعمال قدرت سیاسی

درس هشتم
حقوق فردی و آزادی های عمومی
-بابررسی اعلامیه های آمریکا 1790
-حقوق بشر فرانسه 1789
درس نهم
پارلمان . قوه مقننه
-دستگاهی که کار خاص آن قانون گذاری است

درس دهم
مجریه
- کلیه نهادهائی که کار ویژه آنها اجرائی است (دولت به معنی خاص)
- وظایف مجریه : اجرای تصمیمات قوای دیگر