دانلود پاورپوینت آموزش مهندسی در ایران : مسائل و راه حل ها جهت رشته مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

ضرورت نگرش جامع و یکپارچه به خاستگاه مسائل آموزش عالی

در حال حاضر سیاست گذاران کلان اقتصادی مسائل آموزش مهندسی را از جانب نظام آموزش عالی می دانند و راه حل را در آن جستجو می کنند. 

در حالی که با نگاه جزئی، بخشی و موضعی نه می توان مسائل را شناخت و نه می توان آنها را حل کرد؛ باید جامع و یکپارچه به این مسائل نگریست.

بنابراین، لازم است در تحلیل مسائل آموزش مهندسی  حداقل نظام اقتصادی و تعامل آن با نظام آموزش عالی  را در نظر گرفت . در ادامه خاستگاه های اصلی مسائل آموزش مهندسی در ایران بررسی می شود.

 

 

 

عنوان :

طرح مسأله

خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران

ضرورت نگرش جامع و یکپارچه به خاستگاه مسائل آموزش عالی

خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران: نظام اقتصادی

خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران: نظام آموزش عالی

خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران: نظام اجتماعی و نظام آموزش عالی

ضعف تعامل و هماهنگی آموزش عالی و نظام اقتصادی به دلیل فقدان اطلاعات و انگیزش غیراقتصادی

تقاضای آموزش مهندسی: تعداد شرکت کنندگان در گروه ریاضی آزمون سراسری

ضعف تعامل و هماهنگی بازارآموزش عالی و بازار کار مهندسان

عرضه آموزش مهندسی: تعداد دانشجویان فنی و مهندسی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی

مقایسه وضعیت آموزش مهندسی ایران با ترکیه و آلمان در 2011

عرضه آموزش مهندسی: تغییرات سهم دانشجویان رشته های فنی و مهندسی از کل دانشجویان آموزش عالی

عوامل مؤثر بر افزایش عرضه خدمات آموزش مهندسی توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دلایل عدم تطبیق تخصص مهندسان با نیازی های تخصصی  شغل های مهندسی

چالش های آینده برای آموزش مهندسی در ایران

چالش های  پیش روی دانشکده های مهندسی

چالش های مهم برای سیاست گذاران آموزش مهندسی

راه حل بلند مدت: ساخت اقتصاد دانش

وضعیت اقتصاد دانش ایران در مقایسه با ترکیه و آلمان

راه حل میان مدت: اصلاح ماهیت آموزش مهندسی در جهت ساخت جامعه یادگیری

پیوست1:وضعیت بیکاری در بازارکار مهندسان-ایران

پیوست2: سیاست های افزایش عرضه خدمات آموزش مهندسی در برنامه های توسعه

پیوست3: عرضه خدمات آموزش عالی: مقایسه نرخ ناخالص ثبت نام آموزش عالی در سه کشور

عرضه آموزش مهندسی: سهم دانشجویان فنی و مهندسی از دانشجویان  کل دوره ها

عرضه آموزش مهندسی: دانشجویان فنی و مهندسی بر حسب مؤسسه آموزشی عالی

عرضه خدمات آموزش مهندسی: مقایسه سهم دانشجویان رشته های مختف از کل دانشجویان در 2011

شاخص کیفیت: مقایسه نسبت دانشجو به کادر آموزشی در سه کشور

عرضه آموزش مهندسی: تعییرات سهم فارغ التحصیلی رشته های فنی و مهندسی از فارغ التحصیلان کل آموزش عالی