روانشناسی پیش نیاز دانشگاه آزاد

خلاصه و نمونه سوالات تستی همه فصل ها

در 68 صفحه pdf

 

بخش اول: ارتباط

بخش دوم: عشق

بخش سوم: افسردگی

بخش چهارم: استرس

بخش پنجم: اعتماد به نفس

بخش ششم: مهارتها و اصول ارتباط با همسر