هدف از این تحقیق بررسی اطلاعات حسابداری و تاثیر آن ها بر تصمیم گیری با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی و مفاهیم نظری

اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )

اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها

تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری   

مربوط بودن اطلاعات  حسابداری در تصمیم گیری

نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری      

طبقه بندی تصمیم گیرندگان

اطلاعات غیر حسابداری

تئوری اقتصادی اطلاعات

موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری

موانع فنی مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت

موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت        

موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

جامعه برای تأمین نیازهای اطلاعاتی خود به طور روزافزون به سیستم های اطلاعاتی حسابداری وابستگی پیدا کرده است و سیستم های اطلاعاتی حسابداری خود به طور وسیع در حال گسترش و پیچیدگی است. به موازات افزایش پیچیدگی سیستم اطلاعاتی حسابداری و وابستگی جامعه بر این سیستم، شرکت ها نیز با مخاطرات فزاینده ای در مورد سیستم های اطلاعاتی خود روبرو   می شوند. در اقتصاد جهان امروز که به طور عمده مبتنی بر تبادل اطلاعات و کسب دانش لازم جهت تولید محصولات و خدمات با کیفیت است، موفقیت سازمان ها به توانایی آن ها در مدیریت دارایی ها بستگی دارد. اطلاعاتی را که به مدیریت سازمان در طرح‌ریزی، كنترل، تجزیه و تحلیل ها و تصمیم‌گیری کمک مؤثری می نماید را حسابداری مدیریت در اختیار قرار می دهد. نتایج تحقیقات نشان داده است مهم ترین علل عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت را می توان در عوامل فنی، رفتاری و فرهنگی دسته بندی نمود. لذا در این فصل ابتدا به مرور مفاهیم و نظریات مطرح در مورد اطلاعات و جایگاه آن در سازمان پرداخته شده و سپس موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری در سه دسته عوامل فنی، رفتاری و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.