در این پروژه پاورپوینت بررسي تثبيت و تورم خاك رس توسط گياه بامبو در 40 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و جداول طبق موارد زیر بیان ارائه شده است.:

1- چكيده

2- دلایل و روش های تثبیت خاک

3- انگيزه و دلايل و روش‌هاي تثبيت خاك

4- تثبيت خاك اساساً به منظور :

تصویر مرتبط

5- نتایج حاصل از تثبیت خاک:

6- تثبيت خاك‌ها بوسيله حرارت ناشی از کوره های متحرک و یا بکاگیری چاشنی و فتیله

7- تثبيت خاك بوسيله رزين‌ها

نتیجه تصویری برای تثبيت خاك بوسيله رزين‌ها

8- تثبيت خاك بوسيله مواد شيميايي

9- تثبيت خاك با قير و مشتقات آن

10- تثبيت خاك بوسيله تزريق:

نتیجه تصویری برای تثبيت خاك بوسيله تزريق

11- گیاه بامبو و تصویر آن

12- معرفي گياه بامبو

13- مهمترين امتيازهاي گياه بامبو نسبت به مصالح ديگر :

14- کاربرد های گیاه بامبو:

نتیجه تصویری برای کاربرد های گیاه بامبو:

15- خواص مهندسي بامبو

16- تعيين مقاومت كششي بامبو :

17- جدول نتايج حاصل از آزمايش كششي بر روي پنج نمونه گیاه بامبو:

18- مقاومت فشاري گیاه بامبو:

نتیجه تصویری برای مقاومت فشاري  بامبو

19- جدول نتايج آزمايش فشاري گیاه بامبو:

29- مقاومت برشي گیاه بامبو:

30- جدول تعيين مقاومت برشي عمود بر الياف گیاه بامبو:

31- جدول مقاومت برشي بامبو در جهت الياف طولي گیاه بامبو:

نتیجه تصویری برای مقاومت برشي بامبو

32- مقاومت خمشي گیاه بامبو:

33- جدول تعيين مقاومت خمشي بامبو با استفاده از دو بار متمرکز:

34- روش های اختلاط خاک رس و بامبو :

نتیجه تصویری برای روش های اختلاط خاک رس و بامبو

35- اختلاط در طول راه:

36- اختلاط در محل قرنطينه:

37- اختلاط الياف بامبو و خاك:

38- بهترين روش اختلاط الياف بامبو و خاك :

نتیجه تصویری برای بهترين روش اختلاط الياف بامبو و خاك