هدف از این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و مولفه ها و عوامل زیر ساختی آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1- فناوری اطلاعات

2-1-1- فناوری چیست

2-1-2- فناوری اطلاعات و تعریف‌های آن

2-2- مولفه ها و عوامل زیرساختی فناوری اطلاعات

2-2-1- مولفه‌های فناوری اطلاعات

2-2-1-1- سخت افزار

2-2-1-2- نرم افزار

2-2-1-3- بانك اطلاعاتی

2-2-2- عوامل زیر ساختی فناوری اطلاعات

2-3- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها

2-3-1- كاربرد عملیاتی

2-3-2- كاربرد اطلاعاتی

2-4- ابزارهای فناوری اطلاعات

2-4-1- پست الکترونیک

2-4-2- دورنگار (فاکس مایل)

2-4-3- كنفرانس از راه دور

2-4-4- کنفرانس صوتی (شنیداری)

2-4-5- کنفرانس ویدیویی (صوتی-تصویری)

2-4-6- کنفرانس رایانه ای

2-4-7- پست صوتی

2-4-8- ویدیوتکس یا پیام نما

2-4-9- پایگاه داده‌های عمومی

2-4-10- شبکه گسترده جهانی

2-4-11- چت (گفتگو)

2-4-12- اتوماسیون اداری

2-5- مزایا و معایب فناوری اطلاعات

2-5-1- مزایای فناوری اطلاعات

2-5-2- محدودیت‌های فناوری اطلاعات

2-6- فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

2-6-1- تاریخچه ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه ها

2-6-2- تاثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه ها

منابع

 

 

 

ارسطو با نگاهی تحلیلی به فناوری معتقد است که فعالیت و تجربه آدمی سه صورت دارد:1. نظری 2. عملی 3. ابداعی و شعرگونه. او تخنه یا فن را تجربه ای ابداعی و شعرگونه می‌داند و می‌گوید: تخنه به دو صورت جلوه می‌کند: الف. به صورت تولید ابزار ب. به صورت هنرهای زیبا مثل نقاشی (کاپلستون، 1368).  از این رو او تخنه را فراتر از ابزار یا وسیله صرف تعریف کرده و آن را محصول ابداع می‌داند. هایدگر (1954) با الهام از ایده ارسطو و با  پی گیری تاریخی، معتقد است که در گذشته تخنه فقط مربوط به فعالیت‌ها و مهارت‌های کارگران نبوده و امری شاعرانه بوده است. او براین باور است که آشکار شدگی یا شیوه تجلی فناوری در دوران قدیم با دوره جدید تفاوت دارد.

 

 

 

 در آن زمان شیوه آشکارشدگی فناوری همان ابداع یا زایش بوده، اما اکنون شیوه آشکار شدگی فناوری جدید مستلزم تعرض به طبیعت است و این اساسی ترین تفاوت فناوری جدید با فناوری کهن است. هایدگر برای بیان تفاوت نوع آشکارشدگی فناوری نوین و کهن، سد ذخیره آب و تولید برق رودخانه راین را با پل چوبی این رودخانه مقایسه می‌کند. پل چوبی اثر معماری قدیمی است که ابداع شده تا بتوان شکوه و عظمت رودخانه راین و پدیده‌های طبیعی آن را بهتر نگریست. در حالی که سد ذخیره آب، رودخانه را به مولد انرژی تنزل می‌دهد.