دانلود پاورپوینت درس ساختار سلولی سال دوم دبیرستان جهت رشته ی پزشکی در قالب 49 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

به عقیده ی زیست شناسان موجودات زنده ساختاری سازمان یافته (منظم)دارند که این سازمان و نظم را در طول عمر خود حفظ می کنند و آن را به نسل بعد از خود منتقل می کنند.

سازمان یافتگی هم در ساختار سلول و هم در ساختار شیمیایی موجودات زنده وجود دارد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

تفاوت جاندار و بی جان درچیست؟

تفاوت جانداران با یکدیگر در چیست؟

تعریف زیست شناسان از جاندار

تعریف سلول

جانداران از نظر تعداد سلول

نظریه سلولی

بیشتر بدانید در رابطه با نامگذاری سلول

ساختار سلول (سه بخش اصلی)

غشای پلاسمای

دیواره ی سلولی

سیتوپلاسم

اندامک های سیتوپلاسم

اسکلت سلولی

ریبوزوم ها

شبکه ی آندوپلاسمی

میتوکندری

واکوئل

دستگاه گلژی

لیزوزوم ها

کلروپلاست

هسته و اجزاء آن

کروماتین و کروموزوم

ساختار کروموزوم

گوناگونی و سازمان یافتگی سلول ها در جاندار پرسلولی

و..