دانلود پاورپوینت فرهنگ و شخصیت جهت رشته جامعه شناسی در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

personality are universal

کشف این حقیقت که آیا مشخصات خاص شخصیتی در هر فرد می تواند به صورت جامع و کلی باشد.

? What is Cultural Personality Psychology

روان شناسی فرهنگی شخصیت چیست؟

Culture: Local within-group similarities and between-group differences of any sort-physical, psychological, behavioral, attitudinal.

فرهنگ: مشابهت های محلی بین چندین گروه و هم چنین تفاوت های متداول بین چند گروه ازهر نوعی اعم از: جسمی-روان شناسی-رفتاری و نگرشی

Cultural differences also are termed cultural variations.

تفاوت های بین فرهنگ ها در اصطلاح به عنوان اختلافات فرهنگی شناخته می شوند.

Cultural personality psychology has three goal.

روان شناسی فرهنگی شخصیت سه هدف مهم دارد:

Three key approaches to the interface of culture and personality: Evoked culture, transmitted culture, cultural universals.

سه روش اصلی مداخله گر بین فرهنگ وشخصیت: فرهنگ فراخوانده شده-انتقال فرهنگ ها-و جامع بودن فرهنگی