خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه منابع آب در ایران مرکزی با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مردم استان سیستان و بلوچستان در ابتدا از چشمه ها وسپس از قنات ها استفاده می کردند، اما در دهه اخیر با استفاده از چاه نیازهای کشاورزی وآشامیدنی خود را تأمین می کنند. از کل آب های زیرزمینی استحصال شده ، برای مصارف شرب حدود(2/52 درصد) صنعت (3/1 درصد) ومابقی (بیش از 5/93 درصد) برای کشاورزی استفاده می شود. در خشکسالی های اخیر کمترین آسیب پذیری مربوط به دشت هایی است که دارای  سفره های آب زیر زمینی غنی بوده اند.از 43 واحد مطالعاتی آب استان از نظر بهره برداری آب های زیرزمینی، به دلیل کسری حجم مخزن وافت سطح آب، دو دشت زاهدان وخاش منطقه ی ممنوعه ی بحرانی ودشت های دومک، کورین، شورو، قلعه بید، گوهر کوه، لادیز، پشت کوه، سراوان، سوران وقسمتی از دشت ایرانشهر ممنوعه اند. (میر، علیرضا ومیر لشکری، لیلا ،1389).

 

 

 

فهرست مطالب
منابع آب در سطح استان های محدوده مورد مطالعه 69
3-6-1-استان سیستان و بلوچستان 70
3-6-1-1-آب های سطحی 70
3-6-1-2-آب های زیرزمینی 70
3-6-2-استان هرمزگان 71
3-6-2-1-آب های سطحی 71
3-6-2-2-زیرزمینی 72
3-6-3-استان یزد 72
3-6-4-استان کرمان 74
3-6-5-استان سمنان 75
3-6-5-1-آب های سطحی 76
3-6-5-2-آب های زیرزمینی 76 
3-6-6-استان تهران 78
3-6-6-1-آب های سطحی 78
3-6-6-2-آب های زیرزمینی 79
3-6-6-2-2-چشمه ها 79
3-6-6-2-3-قنات ها 79
3-6-7-استان قم 80
3-6-7-1-آب های سطحی(رودها و دریاچه های فصلی) 80
3-6-7-2-آب های زیرزمینی
منابع