دانلود پاورپوینت بیماری های انگلی نو پدید و باز پدید جهت رشته پزشکی در قالب 69 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

تاکنون حدود 1415 ارگانيسم عفونی شناخته شده اند که می توانند انسان را آلوده کنند. از ميان آنها 217 ويروس و پريون، 538 باکتری و ريکتزيا، 307 قارچ، 66 تک ياخته و 287 کرم هستند. 868 عدد (61%) از اين ارگانيسم ها زئونوز هستند و 175 گونه پاتوژن مرتبط با بيماری هايی هستند که امروزه نوپديد ناميده می شوند. از بين اين پاتوژن های نوپديد 132 ارگانيسم (75%) زئونوز بوده، يعنی پاتوژن های زئونوز 2 برابر بيشتر از انواع غير زئونوز مرتبط با بيماری های نوپديد هستند. 

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
بيماری های انگلی نوپديد کاذب Psudo-emergent parasitoses
بيماری های انگلی نوپديد واقعی Truly-emergent parasitoses
بيماری های انگلی بازپديد Re-emergent parasitoses
Taxonomy
کوکسيديا
ايزوسپورا بلی (Isospora belli) 
تشخيص
کريپتوسپوريديوم (Cryptosporidium) 
اشکال بالينی کريپتوسپوريديوزيس
تشخيص آزمايشگاهي
سيکلوسپورا کايتاننسيس 
تشخيص
روش های تغليظ
روش تغليظ فرمالين – اتيل استات 
و...