خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری نرخ ارز و عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

اثر بین المللی فیشر از تلفیق دو تئوری برابری قدرت خرید و اثر فیشر حاصل می شود PPP بیان می کند که تغییر در نرخ ارز به دنبال تغییر در نرخ تورم حاصل می شود، از طرف دیگر بر اساس اثر فیشر تفاوت در نرخ بهره بین دو کشور باعث تغییر در نرخ ارز بین دو کشور می شود ( شاپیرو ؛ 1991 ؛ صص143-142 )  به عبارت دیگر طبق این تئوری در صورت افزایش تورم در یک کشور این افزایش تورم از طرفی مستقیما بر نرخ ارز اثر گذاشته و باعث کاهش آن می شود و از طرف دیگر باعث افزایش نرخ اسمی بهره می شود تا نرخ بهره واقعی همچنان ثابت باقی بماند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد یعنی نرخ بهره اسمی با افزایش تورم به همان نسبت افزایش نیابد این موضوع باعث کاهش نرخ بهره واقعی شده و از این طریق ارزش پول این کشور را در مقابل دیگر کشورها کاهش خواهد داد.

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-مقدمه

2-2-مروری بر ادبیات پژوهش

2-2-1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام

2-2-2-چگونگی تعیین نرخ ارز

2-2-3- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز

2-2-4- تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز

2-2-4-1-تئوری برابری قدرت خرید (PPP )

2-2-4-2-اثر فیشر

2-2-4-3- اثر بین المللی فیشر

2-2-4-4-تئوری برابری نرخ بهره

2-2-4-5-قانون بدون تورش نرخ سلف (UFR )

2-2-4-6 -ریسک نرخ ارز

2-2-5-عوامل موثر بر نوسان پذیری از نرخ ارز

2-2-6-همترین ابعاد کاربردی بازارهای ارز

2-2-7-مطالعات تجربی

منابع