خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بررسی عملکرد و توازن با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 ارزیابی متوازن برای برقراری ارتباط بین اهداف مرتبط و چند گانه، که دست یابی به آنها برای رقابت بر پایه توانایی ها و نوآوری ها مهم هستند، توسعه پیدا کرد. ارزیابی متوازن، هدف اصلی و استراتژی شرکت را به اهداف و معیارهای سازمان یافته در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند درون سازمانی و فراگیری رشد، تبدیل می کند. 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- ارزیابی عملکرد

2-2-1- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد

2-2-2- مشکلات معیارهای مالی سنتی

2-3- روش ارزیابی متوازن.

2-4- چهار منظر ارزیابی متوازن

2-1- ضرورت وجود ارزیابی متوازن

2-2- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن

2-6-1- توازن بین عوامل داخلی و خارجی

2-6-2- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو

2-6-3- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی

2-6-4- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت

2-6-5- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی

2-7- معیارهای ارزیابی متوازن

2-7-1- معیارها در منظر مالی

2-7-2- معیارها در منظر مشتری

2-7-3- معیارها در منظر فرایندهای داخلی

2-7-4- معیارها در منظر یادگیری و رشد

2-8- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن

2-9- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی

2-10- سازمانهای موفق در اجرای ارزیابی متوازن

2-11- ایجاد ارزش برای شرکت

2-12- پیشینه تحقیق

منابع