دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی 505 جهت رشته مدیریت در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


جایگاه تأييدیه‌های برون سازماني

اهميت تأييديه‌هاي برون سازماني به‌عنوان شواهد حسابرسي در سایر استانداردها
طبق استاندارد 330، حسابرس ملزم است صرفنظر از خطرهاي ارزیابی شده تحريف بااهميت، آزمونهای محتوا (در صورت ضرورت کسب تأييدیه برون سازماني) را براي موارد با اهمیت گروههای معاملات، مانده حسابها و موارد افشا، طراحي و اجرا كند.
طبق استاندارد 330، تأييدیه‌های برون سازماني مي‌تواند به حسابرس در كسب شواهد حسابرسي قابل اعتمادتری كه براي برخورد با خطرهاي عمده تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ضروري است، كمك كند.
طبق استاندارد 240، حسابرس ممکن است درخواستهاي تأييديه را طوری طراحی کند که اطلاعات مؤيد بیشتری براي برخورد با خطرهاي ارزیابی شده تحريف بااهميت ناشي از تقلب در سطح ادعاها را کسب نماید.
طبق استاندارد 500، اطلاعات مؤيد كسب شده از يك منبع مستقل از واحد تجاري مانند تأييديه‌هاي برون سازماني ممکن است میزان اطمینان حسابرس را نسبت به شواهد حاصل از سوابق حسابداری یا اظهارات مدیران اجرایی، افزایش دهد.


تعاریف

تأييديه برون سازماني: شواهد حسابرسي دریافتی توسط حسابرس به طور مکتوب و مستقیم از اشخاص ثالث (مخاطبان تأییدیه‌ها)، به شكل كاغذي، الكترونيكي يا طرق دیگر.

درخواست تأييديه مثبت: درخواستي كه به موجب آن از مخاطب تأییدیه‌ خواسته می‌شود به طور مستقیم موافقت یا مخالفت خود را با اطلاعات مندرج در درخواست تأییدیه اعلام یا اینکه اطلاعات درخواست شده را برای حسابرس ارسال کند.

درخواست تأییدیه منفی: درخواستی که به موجب آن از مخاطب تأییدیه خواسته می‌شود تنها در صورتی پاسخ مستقیم خود را به حسابرس ارائه کند که با اطلاعات مندرج در درخواست، موافق نباشد.

درخواست بدون پاسخ: خودداری مخاطب تأییدیه از ارائه پاسخ یا پاسخ کامل به درخواست تأییدیه مثبت، یا برگشت درخواست تأییدیه تحویل داده نشده.

مغايرت: پاسخي بیانگر اختلاف بين اطلاعات درخواست شده براي تأييد يا اطلاعات موجود در سوابق واحد تجاری با اطلاعات ارائه شده توسط مخاطب تأییدیه.

 

 

 

عنوان :

دامنه کاربرد

جایگاه تأييدیه‌های برون سازماني

جایگاه تأييدیه‌های برون سازماني

تاريخ اجرا

تعاریف

کسب تأييدیه‌های برون سازماني

ممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست تأییدیه

نتايج کسب تأییدیه‌های برون سازماني

تأييديه‌هاي منفي

ارزيابي شواهد كسب شده