دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر محتوا در روابط عمومی جهت رشته مدیریت در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تعاریف و مفاهیم

 محتوا: کلیه پیامهایی است که در چارچوب استراتژی ارتباطی سازمان بین آن و عامه ها ردو بدل می شود.

کارکردهای محتوا: نظارت، انتقال میراث فرهنگی، ایجاد همبستگی اجتماعی، تفریح و سرگرمی، اطلاع رسانی، اقناع، آموزش و راهنمایی، ترویج، انگاره سازی، هشیارسازی یا تخدیر.

 

 

جمع بندی

•محتوا به کلیه پیامهایی گفته می شود که در چارچوب استراتژی سازمان رد و بدل می شود.
•محتوا متنوع و کارکرد متفاوت دارد: نظارت، انتقال، همبستگی، درک عمومی، اطلاع رسانی، اقناع  و تفریح .
•محتوای پیامهای روابط عمومی در دو سطح از نه عامل کلان و نزدیک به 100 عامل خرد تأثیر می پذیرد.
•محتوا تابعی از ایدئولوژی، شرایط بیرونی و درونی سازمان، روال جاری، رسانه ها، مخاطبان، استراتژی، مناسبات  و ارتباط گران است.
•شناخت این عوامل می تواند کمیت و کیفیت محتوا را افزایش دهد.
•عامل های نفوذ بر محتوا از ضرایب تأثیر گذاری متفاوت برخوردارند که به روش تحلیل عاملی قابل بررسی می باشند.

 

 

 


عنوان :

تعاریف و مفاهیم

عامل های نفوذ بر محتوا

ایدئولوژی

سیستم معنایی از ارزشها، باورها، نگرشها و نگاه به جهان پیرامون
برون سازمانی

رسانه ها

مخاطبان

درون سازمانی

اهداف، ستراتژی و تاکتیک

مناسبات

روال جاری

ارتباط گران

جمع بندی

منابع