خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره گزارش مالی و شیوه های گزارشگری مالی با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

سود به عنوان محصول ارزشی شركت‌ها و نتایج عملیاتی آن‌ها محسوب شده و یكی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری استفاده ‌كنند گانی چون مدیران، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی می‌باشد كه ارائه‌ی منصفانه‌ی آن، بر عهده‌ی حرفه‌ی حسابداری به عنوان بازوی اصلی مدیریت و گزارشگری بوده و خود نیز بیانگر عملكرد واقعی واحد تجاری در طول دوره‌ی گزارشگری است. اگرچه این موضوع در ظاهر ساده می‌نماید، ولی در عمل دشواری‌های خاص خود را دارد. چرا كه؛ سود از عناصری چون فروش، درآمد، بهای تمام شده، ‌هزینه‌ی عملیاتی، موجودی و غیره تشكیل شده كه اندازه‌شان متأثر از روش‌های متنوع حسابداری، برآورد و تخمین، قضاوت‌های گوناگون اتخاذ شده در طی دوره‌ی اندازه‌گیری و اندیشه‌هایی چون هموارسازی است. بنابراین می‌توان گفت سودی كه یك شركت در حقیقت به دست می‌آورد ممكن است متفاوت از سود گزارشی آن باشد. یعنی این كه، سود واقعی متفاوت از سود گزارشی است. بنابراین، باید انتقاد استفاده‌كنندگان سود در این زمینه را منطقی و جدی تلقی نمود.

 

 

 

زیرا، در جوامع اقتصادی چون ایران، كه در ابتدای برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی و ورود به بازارهای تجارت جهانی قرار دارد ، ارزش‌گذاری صحیح شركت‌ها و اندازه‌گیری قابلیت سودآوری واقعی آنان حیاتی است. از آن جایی كه این موضوع، به طور اساسی مرتبط با سود گزارشی است، منصفانه نبودن آن، منجر به انتقال ناصواب سرمایه‌های دولتی به بخش خصوصی و شكست شركت‌ها در بازارهای جهانی خواهد شد و بر بازار سرمایه‌ی نوپای كشور كه از آن به عنوان دارایی اجتماعی یاد می‌شود، اثر زیادی خواهد گذاشت. چرا كه، آن موجب سلب اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه شده و این شاخص تب‌نمای اقتصادی كه نقش مهمی در بازارهای آزاد متقبل است را دچار تلاطم می‌نماید. بنابراین، باید این تهدیدات و ابهامات موجود در سود گزارشی را برطرف ساخت (ایمانی برندق،1385).

 

 

 

فهرست مطالب 

کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن

2-3-1- اهداف گزارشگری سود

2-3-2- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

2-3-4-تصمیمات تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری

2-4- ظهورتئوری کیفیت سود

2-4-1-تئوری روشهای محافظه کارانه

2-4-2-تئوری روشهای تندرو

2-4-3-تئوری روشهای مختلط

2-4-4-تئوری روشهای با ثبات

2-5-عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود

2-5-1- ویژگیهای شرکت به عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود

2-5-1-1-عملکرد شرکت

2-5-1-2- رشد و سرمایهگذاری درشرکت

2-5-1-3-بدهی شر کت

2-5-1-4-اندازه شرکت

2-5-2- شیوههای گزارشگری مالی و کیفیت سود

2-5-3- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود

2-5-3-1-هئیت مدیره و کیفیت سود

2-5-3-2- فرایندها و روش های کنترل داخلی

2-5-3-3-مالکیت مدیریتی (داخلی)

2-5-3-4-پاداش مدیران و کیفیت سود

2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود

منابع