خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بازار محصول و مطالب مرتبط به آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

     انحصار چند جانبه یا بازار چند قطبی شکلی از بازار است که در آن تعداد محدودی فروشنده که آن‌ها را قطب می‌نامند، یک محصول خاصی را به انبوه تقاضاکنندگان عرضه می‌نمایند. از آنجایی که تنها تعداد معدودی فروشنده بزرگ ازیک کالا وجود دارد، اقدام هر فروشنده، بر سایرین اثر می‌گذارد. یعنی بنگاه ها(قطب) با یکدیگر همبستگی متقابل دارند. در نتیجه انحصارگران چند جانبه معمولاً درگیر رقابت غیرقیمتی هستند تا رقابت قیمتی(سالواتوره و دیولیو، 1374).

 

 


     به عبارت دیگر، هنگامیکه در میدان فعالیت تعداد انگشت‌شماری بازیگر وجود داشته باشد خواه ناخواه رفتار استراتژیک مطرح می‌شود. در مورد دو یا معدودی بنگاه در یک صنعت نیز این امر صادق است. منظور از رفتاراستراتژیک این است که یک بازیگری می‌بایست تصمیم خود را بر اساس تصمیم طرف مقابل و تصمیمی که طرف مقابل در واکنش به تصمیم او می‌گیرد، اتخاذ کند. هر تصمیم بنگاه اول و تصمیم متقابل بنگاه دوم شرایط درآمد و هزینه‌را برای هر دو طرف به صورت‌های مختلقی تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنگاه ناچار است در چنین چهاچوبی از بین راهبردهای مختلف راهبردی بهینه را انتخاب کند(طبیبیان، 1387). در چنین حالتی سیاست قیمت گذاری و تولید یک بنگاه، قیمت و مقدار تولید سایر بنگاه ها را متاثر می‌سازد. این تعداد معدود فروشنده در برابر استراتژی‌های بازاریابی و قیمت گذاری یکدیگر بسیار حساس می‌باشند و به سرعت نسبت به حرکت‌های یکدیگر واکنش نشان می‌دهند.

 

 

 

مثلاً اگر یک موسسه اقتصادی در بازار انحصار چند جانبه، قیمت کالای خود را کاهش ‌دهد، احتمالاً حجم فروش آن بیشتر خواهد شد و این مسأله بر مقدار فروش سایر بنگاه‌های موجود در کسب و کار تأثیر خواهد گذاشت. سایر بنگاه ها نیز به منظور مقابله و جبران کاهش سهم فروش خود در بازار، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند یا خدمات بیشتری را به خریدار ارائه می‌کنند(کاتلر و آرمسترانگ، 1384). نظیر این وابستگی در سایر اقدامات یک بنگاه نیز دیده می‌شود، به طور مثال در تبلیغات و تغییر کیفیت محصول، هر یک از رفتار به شدت نسبت به اعمال رقیبان خود در بازار انحصار  چند جانبه عکس‌العمل نشان می‌دهند(علی احمدی، و اللهیاری، 1382). ورود به چنین بازاری بسیار مشکل است و فروشندگان دیگر نمی‌توانند به راحتی وارد این بازار شوند(کاتلر و آرامسترانگ، 1384). 

 

 

 

فهرست مطالب

مفاهیم مرتبط به بازار محصول

2-2-1- ساختار بازار

2-2-2- انواع بازار از نظر درجه رقابت

2-2-2-1- بازار رقابت کامل

2-2-2-2-  بازار انحصار کامل

2-2-2-3-  بازار انحصار چند جانبه

2-2-2-4-  رقابت کورنو

2-2-2-5- رقابت برتراند

2-2-2-6- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی

2-2-2-7- وضعیت رهبر و پیرو

2-2-2-8- وضعیت جنگ قیمت

2-2-3- بازار رقابت انحصاری

2-2-4- تمرکز بازار

2-2-5- قدرت بازار

2-2-6- شاخص‌های قدرت بازار

2-2-6-1- شاخص لرنر

2-2-6-2-شاخص هر فیندال- هیرشمن

2-2-6-3- کیو توبین

2-2-6-4- شاخص بون

2-2-7- جايگاه رقابتي محصول

2-2-7-1- استراتژی وخط مشی تعيين جايگاه

2-2-7-2- تجزيه و تحليل و تعيين جايگاه رقابتی محصول

منابع