خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره جریان های نقدی و نگهداشت وجوه نقدی با فرمت docx در قالب 65 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

توسعه حسابداری بر گزارش‌گری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کار گیری آن‌ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و در نتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند. بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب می‌کرد و از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند (کال و همکاران، 2009؛ دنگ و همكاران، 2012). اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی‌توانستند از طریق انتخاب مباشر در فعالیت‌های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند. لذا همواره بیم آن می‌رفت که مدیران بر حفظ موقعیت خود، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت‌هایی را ایجاد کنند که بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شد.بنابراین سود (کیفیت حسابداری) با وجوه نقد شرکت‌ها از این طریق نیز مرتبط می‌شود (برون و همکاران، 2009؛ کال و همکاران، 2009؛ دنگ و همكاران، 2012).

 

 

 

فهرست مطالب

جریان‌های نقدی

عوامل تاثیرگذار بر پیش بینی جریان‌های نقدی

2-2-1) حساسیت جریان نقدی وجه نقد

-2-2) عدم تقارن در حساسیت‌ جریان‌های نقدی ناشی از وجوه نقد

محدودیت‌های مالی و حساسیت‌ جریان‌های نقدی

نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی

-3-1) نسبت موجودی‌های نقدی بر دارایی‌های شركت‌ها

-3-2) ارتباط وجه نقد با سود

-3-3) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی

-3-4) مدیریت دارایی‌های نقدی و تبدیل آن‌ها به جریان‌های نقدی

-3-5) انگیزه‌های نگهداری وجه نقد

-3-6) ارتباط بین اهداف حسابداری و جریان‌های نقدی

-3-7) وجه نقد، جریان‌های نقدی و چارچوب نظری

-3-8) چرخش وجه نقد و جریان‌های نقدی

-3-9) دلایل نگهداری وجوه نقد و نظریه‌های مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی

-3-9-1) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

-3-9-2) نظریه نمایندگی

-3-9-3) نظریه موازنه

-3-9-3-1-7) سررسید بدهی

-3-9-3-1-8) پرداخت سود سهام

-3-9-4) نظریه سلسله مراتب تأمین مالی

-3-9-5) نظریه جریان وجه نقد آزاد

-3-9-5-1) عوامل تعیین كننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد

-3-9-5-1-3) اندازه

-3-9-5-1-4) روابط بانكی

-3-10) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جریان‌های نقدی

-3-11) سطح نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد

-3-12) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد

-3-12-1) مدل بامول

-3-12-2) مدل میلر-اور

-3-12-3) مدل برانک

-3-12-4) مدل­های جدید صندوق

-3-13) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد

مزایا و معایب نگهداری دارایی‌های نقدی

2-4) پیشینه پژوهش

منابع