دانلود پاورپوینت مدیریت انرژی مدلی برای والدین و مدیران برای ایجاد تغییر رفتار جهت رشته مدیریت در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

اگرفردکارمحوله راانجام نداد یا به شکل درست انجام نداد چه باید کرد؟

نادیده گرفتن اشتباه وهدایت رفتاربه مسیری دیگربهترین روش پیشنهادی است .

اگربه کارمنفی توجه نموده ونشان داده شود که ازآن کارخوشتان نیامده است ؟

دراین صورت بر روی نکات منفی تاکید کرده اید.
مدیریت انرژی درتغییررفتار!
یعنی این که : اگرنمی خواهید رفتاربدرا تشویق کنیدووقت زیادی  صرفش  نکنید ،  باید  برای  این انرژی بستردیگری فراهم نمایید .

 

 

 


عنوان :
برای ایجادتغییرچه روشی موثرترمی باشد؟
مهم ترین اقدام!
زمانی که فرد کاردرستی را انجام می دهد:
اگرفردکارمحوله راانجام نداد یا به شکل درست انجام نداد چه باید کرد؟
اگربه کارمنفی توجه نموده ونشان داده شود که ازآن کارخوشتان نیامده است ؟
فایده تاکیدبرنکات منفی
هرقدربه یک رفتارتوجه بیشترنشان داده شود:
با تغییرتمرکز، وتوجه ازجنبه منفی به مثبت
مدیریت انرژی درتغییررفتار!
درمدیریت انرژی برای تغییر:
برای تثبیت رفتاروعمل صحیح
تئوری عملکرد
اگرمدیران ووالدین افرادرابرای انجام ندادن کاربه باد انتقادبگیرند!
نباید صبرکردتا مشکلی پیش بیاید وبعد به آن توجه نمود
واکنش های معمول درمقابل عملکرد افراد
روش مدیریت متداول
درروش مدیریتی به حال خودرهاشدن
اصول منطقی جهت دهی دوباره رفتار
واکنش مثبت به رفتار(واکنش چهارم )
روش شکل دهی رفتار
مدیران مرغ دریایی !
اصول منطقی کاربرد تحساب بانکی
شویق