دانلود پاورپوینت مديريت خلاق و نحوه تشکیل اندیشه های جدید جهت رشته مدیریت در قالب 91 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

خلاقيت

•خلاقيت يعني خارج شدن از پشت  درهاي بسته.
•خلاقيت يعني استعداد و ميل دسته بندي و جدا كردن اشيا، مفاهيم و تصورات.
•خلاقيت يعني استعداد ابتكار و خلق كردن كه به صورت بالقوه در هر فردي و در هر سني وجود دارد و با محيط اجتماعي – فرهنگي در رابطه تنگاتنگي مي باشد.
•خلاقيت يعني نگاه به چيزهاي معمولي و پيش پا افتاده و ديدن چيزهاي فوق العاده و غير عادي در آنها.

 

 

 

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی :

خلاقيت يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بهبود و ارتقا كميت يا كيفيت فعاليتهاي سازمان
مثلا افزايش بهره وري ، افزايش توليدات يا خدمات ، كاهش هزينه ها، توليدات يا خدمات از روش بهتر، توليدات يا خدمات جديد و ...  .

خلاقيت ، همانند به وجودآوردن يك محصول جديد است اما نوآوري به چگونگي فرايند به عمل آوردن اين ايده جديد گفته مي شود.

نحوه تشکیل اندیشه های جدید :

 

 

مغز انسان از دو نيمكره چپ و راست تشكيل شده است كه هركدام مهارتها وفعاليتهاي فكري خاصي را برعهده دارند.

اطلاعات در مغز انسان به دو شیوه متفاوت گردآوری و پـردازش می شود . نیـم کـره چپ

که به مغز کنترل کننده مشهور است ، تـجزیه و تـحلیل ، مقـایسه و سپس انتخاب می کنـد .

نیم کره راست یا مغز خلاق ، مطالب را تجسم ، پیش بینی و ایده ایجاد می کند .

بااين وصف ، منظـور ايـن نيست كه نيمكره راست و چپ  مغز در تضـاد با

يكديگر و متعارضند ، بلكه اين دو نيمكره مكمل و يك كل تجزيه نـاپذيرند.

 هدف ، برقراري ارتباط بين اين دو بخش ودرنتيجه ايجاد زمينه لازم براي

همبستگي سودمند و همكاري بهترآنهاست تاهردو بتوانند قابليتها وتوانائيهاي

 خويش را درهم آميزند .

لازم به ذكر است كه صاحبان افكار و انـديشه هـاي بزرگ از هر دو سوي

مغزشان بهره گرفته اند و اگر مشاهده مي شود بـيشتر افـراد فقط از كارايي

 يك طرف مغز خود استفاده مي كنند به دليـل نـارسايي و نـاتواني عضوي

طرف ديگر نيست بـلكه به ايـن علت است كه طرف ديگر مغز بدون تمرين

و استفاده بـاقي مانده و به اندازه كـافي مجـال و فرصت تكامل و پيشرفت

همانند طرف ديگر به آن داده نشده است.

 

 

 

عنوان :

مقدمه

خلاقيت

خلاقيت چيست؟

خلاقيت

   تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی :

دو ويژگي
مشترك در تعاريف

بزرگترين عاملي كه جلوي تفكر خلاق را مي گيرد.

نحوه تشکیل اندیشه های جدید :
و...