دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی فرهنگی جهت رشته مدیریت در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

فرهنگ‌: براي‌فرهنگ، تعاريف‌ متعدد و متنوعي ارائه شده است‌. از جمله‌ اينكه فرهنگ “مجموعة منشهايي است كه ‌در يك‌جامعة انساني‌ رواج دارند و شبكه‌اي ‌پيوسته ‌از روابط متقابل بين منشها را توليد مي‌كنند و امكان‌ اندركنش‌ عناصر اطلاعاتي ‌ياد شده ‌را فراهم‌ مي‌آورند .“  تايلور،  مردم‌ شناس‌ انگليسي‌ مي‌گويد : "فرهنگ‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه ‌پيچيده‌ ای از علوم‌، دانش‌ها، هنرها، افكار، اعتقادات‌، قوانين ‌و مقررات‌، آداب‌ و رسوم‌، سنت‌ها و به‌طورخلاصه ‌كليه ‌آموخته‌ها و عاداتي ‌كه ‌يك ‌انسان‌ به‌عنوان‌ عضو جامعه ‌اخذ مي‌كند."بر مبناي تعريف ديگر ‎‏“فرهنگ مجموعه به‌ هم پيوسته‌اي از شيوه‌هاي تفكر، احساس وعمل است كه كم و بيش مشخص است و توسط تعداد زيادي از افراد فراگرفته مي‌شود و بين آنها مشترك است و به دو شيوة عيني و نمادين بكار گرفته مي‌شود تا اين اشخاص را به يك جمع خاص و متمايز بدل سازد.“ در اين‌ بحث، ‌فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ "مجموعه‌ باورها، الگوها، هنجارها، الگوها و نمادها" مد نظر قرار گرفته‌ است‌.

 

 

فرهنگ‌: براي‌فرهنگ، تعاريف‌ متعدد و متنوعي ارائه شده است‌. از جمله‌ اينكه فرهنگ “مجموعة منشهايي است كه ‌در يك‌جامعة انساني‌ رواج دارند و شبكه‌اي ‌پيوسته ‌از روابط متقابل بين منشها را توليد مي‌كنند و امكان‌ اندركنش‌ عناصر اطلاعاتي ‌ياد شده ‌را فراهم‌ مي‌آورند .“  تايلور،  مردم‌ شناس‌ انگليسي‌ مي‌گويد : "فرهنگ‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه ‌پيچيده‌ ای از علوم‌، دانش‌ها، هنرها، افكار، اعتقادات‌، قوانين ‌و مقررات‌، آداب‌ و رسوم‌، سنت‌ها و به‌طورخلاصه ‌كليه ‌آموخته‌ها و عاداتي ‌كه ‌يك ‌انسان‌ به‌عنوان‌ عضو جامعه ‌اخذ مي‌كند."بر مبناي تعريف ديگر ‎‏“فرهنگ مجموعه به‌ هم پيوسته‌اي از شيوه‌هاي تفكر، احساس وعمل است كه كم و بيش مشخص است و توسط تعداد زيادي از افراد فراگرفته مي‌شود و بين آنها مشترك است و به دو شيوة عيني و نمادين بكار گرفته مي‌شود تا اين اشخاص را به يك جمع خاص و متمايز بدل سازد.“ در اين‌ بحث، ‌فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ "مجموعه‌ باورها، الگوها، هنجارها، الگوها و نمادها" مد نظر قرار گرفته‌ است‌.

 

 

 

 

عنوان :

مفاهيم و اصطلاحات اصلی

آشنايي با فرهنگ

فرهنگ سازنده جامعه

برنامه‌ريزي فرهنگي

برنامه ریزی فرهنگی در ایران

مبانی نظری برنامه‌ريزي فرهنگي

الگوهای برنامه‌ريزي فرهنگي

برنامه ریزی فرهنگی در تشکلها