دانلود پاورپوینت شركت بهره برداری نيروگاه طرشت : پروژه محاسبه فرآيند صدور تایيديه فنی جهت رشته مدیریت در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

فاز دوم: بهبود فرآيندهاي سازمان و تعيين فرآيندهاي مطلوب

2-1-     تهيه ليست اوليه فرايندهاي نيروگاه نكا با توجه به نتايج شناخت و راهبردهاي سازمان

2-2-     طراحي مدل مفهومي فرآيندهاي سازمان و تأييد آن (Process Map مفهومي)

2-3-     شناسايي Best Practice (بررسي چارچوب‌هاي فرآيندي SAP، APQC، EFQM و ...)

2-4-     تهيه ليست پيشنهادي فرآيندهاي مطلوب با توجه به Best Practice

2-5-     تدوين ماتريس فرآيند/ استراتژي جهت شناسايي فرآيندهاي مورد نياز براي جاري سازي استراتژي ها

2-5-     بررسي نتايج خودارزيابي با مدل تعالي سازماني (نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود سازمان)

2-6-     Gap Analysis وضعيت مطلوب با وضعيت موجود

2-7-     گزارش ميزان تغييرات مورد نياز در راستاي مديريت فرآيندها

2-8-     تهيه ليست نهايي فرآيندهاي كسب و كار و تصويب آنها

2-9-     تعيين متوليان فرآيند و صدور حكم متوليان آنها

2-10-  تهيه نمودار‌هاي شكست فرآيند تا سطح سيستم‌ها و مكانيزم‌هاي مورد نياز

2-11-  تهيه ماتريس فرصت‌هاي يادگيري (بهينه‌كاوي) جهت هر يك از فرآيندها و زيرفرآيندها به تفكيك 

2-12-  برگزاري كارگاه آموزشي بهينه‌كاوي BenchMarking 

2-13-  بهبود فرآيندها از طريق ارزيابي و بازنگري رويكرد‌هاي هر فرآيند در چارچوب مدل EFQM (از طريق اندازه‌گيري رويكرد با استفاده از شاخصهاي عملكردي، استفاده از نتايج يادگيري در حوزه فرآيندها، تعيين نقاط قابل بهبود و راهكارهاي مرتبط با استفاده از نتايج اندازه‌گيري و يادگيري) 

 

 

 

عنوان :

 دريافت مدارك از سرمايه گذار

هدف از پروژه مديريت فرآيند

چارچوب مديريت فرآيندهاي كسب‌وكار

مراحل اجراي پروژه

فاز صفر: برنامه‌ريزي و آماده‌سازي

ساختار اجرايي پروژه

وظايف مدير پروژه

وظايف تسهيل‌گر پروژه

وظايف مشاور/ كارشناسان مشاور

وظايف متولي فرآيند

وظايف تسهيل‌گر فرآيند

وظايف تيم اجرايي/ مجريان فرآيند

ساختار اجرايي پروژه

فاز اول: شناخت و مستند سازي وضعيت موجود

فاز دوم: بهبود فرآيندهاي سازمان و تعيين فرآيندهاي مطلوب

فاز سوم: مستندسازي و استقرار فرآيندهاي مطلوب

فاز چهارم: پايش و اندازه‌گيري (استقرار سيستم داشبورد مديريت)

انجام كار تيمي:
تهيه كتابچه فرآيند مربوطه

جزئيات فرآيند:

نمودار شكست فرآيند

مستندات مرتبط با فرآيند

مكانيزم/ روش‌هاي اندازه‌گيري

نقاط ضعف (زمينه هاي قابل بهبود) موجود فرايند

راهكارهاي بهبود فرآيند

برخي از شاخصهاي بهبود فرآيندها

منشا يادگيري فرآيند

فلسفه بهينه‌كاوي

شرکاي بهينه کاوي

منابع کمکي اطلاعات - هرم بهينه کاوي