دانلود پاورپوینت فصل سوم : نظام تامین و تعدیل منابع انسانی جهت رشته مدیریت در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

بخش اول : طرح برنامه ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني

هر قدر كه دامنه تغييرات و تحولات از محيط سريع تر باشد، مدت زماني كه براي رسيدن به هدف طرح در نظر گرفته مي شود بايد كوتاهتر باشد، زيرا در اين صورت امكان پيش بيني و برآورد احتياجات بلند مدت منابع انساني امكان پذير نخواهد بود. طرح ريزي منايع اتساني يكي از وظايف اصلي مدير منابع انساني است.

 

 

 

الف- روش هاي ذهني (تجربي)

از جمله روش هاي متداول در پيش بيني منابع انساني روش قضاوت كارشناسي و فن دلفي مي باشد.

1- قضاوت كارشناسي يكي از متداول ترين و ساده ترين روش ها به حساب مي آيد زيرا با نظر خواهي از كارشناسان از بالا به پايين سازمان و از پايين به بالا سازمان و از پايين به بالا، نظريات كارشناسي كسب و بر مبناي آن منابع انساني مورد نياز در آينده برآورد مي شود. در اين روش بيش ترين به نظر مديران به ويژه مديران با سابقه تر سازمان توجه مي شود.

 

 

2- فن دلفي روش است كه آينده را با استفاده از نظر خبرگان پيش بيني مي كند. در اين روش از حضور خبرگان در كنار يكديگر ممانعت مي شود.

با دريافت نظريات مستقل خبرگان در مورد منابع انساني مورد نياز در آينده، و جمع بندي از كل نظريات، نتايج براي خبرگان نظريه دهنده ارسال و در مورد جمع بند انجام شده مجدداً از آن ها نظرخواهي مي شود. اين اقدام سه تا پنج بار انجام مي شود تا بالاخره در مورد پيش بيني انجام شده به يك توافق قابل قبول رسيده شود.

 

 

 

o به منظور بالا بردن دقت روش دلفي لازم است توصيه هاي زير انجام گيرد:
o به افراد خبره انتخاب شده به ميزان كافي اطلاعات داده شود.
o در نظرخواهي به جاي پرسش در مورد تعداد دقيق منابع انساني در هر بخش، مثلاً درصد افزايش يا كاهش احتمالي منابع انساني خواسته شود.
o از سوال شوندگان اطلاعات دقيق خواسته نشود، بلكه از آن ها خواسته شود به طور تقريب نظر خود را ابراز كنند.
o بايد اطمينان حاصل شود كه در و برداشت خبرگان از پرسش‌ها يكسان است.
o اهميت نظرخواهي براي پاسخ دهندگان توضيح داده شود.

 

 

 


عنوان :
بخش اول : طرح برنامه ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني
 طرح ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني
پيش بيني تقاضا و عرضه منابع انساني
الف- روش هاي ذهني (تجربي)
ب- روش هاي عيني (كمي)
ارزيابي عملكرد طرح
مراحل ارزيابي و كنترل
بخش دوم: مديريت امور استخدامي
الف-منابع داخلي
ب- منابع خارجي
2- استراتژي انتخاب يا گزينش
مراحل انتخاب
محاسن استفاده از آزمون ها و مصاحبه هاي استخدامي
مقياس اندازه گيري روايي و پايايي آزمون ها
ج) تحقيقات محلي
چ)آزمايش هاي جسمي
به كار گماردن(انتصاب)
آموزش هاي مقدماتي ورود به سازمان
فوايد انتصاب صحيح كه طبعا به دنبال انتخاب صحيح مي‌تواند انجام گيرد به شرح زير خلاصه مي شود:
انتخاب و استخدام با نگرش به روند جهاني سازي