خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره هزینه سرمایه و محاسبه ی هزینه اقلام خاص با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

اگر بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران پیوند برقرار شود، می‌توان هزینه سرمایه را به طریق دیگری تعریف کرد. برای مثال، می‌توان هزینه سرمایه را به این طریق تعریف کرد: حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا این‌که در ارزش شرکت تغییر صورت نگیرد، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد. در چنین تعریفی که از هزینه سرمایه داده می‌شود، مساله نرخ "سر به سر" مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر شرکت به هزینه سرمایه دست نیابد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. برعکس، اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه بیشتر شود، ارزش بازار شرکت افزایش خواهد یافت. چنین تعریفی از هزینه سرمایه به این صورت بیان می‌شود: نرخ بازدهی که مانع تغییر ارزش سهام عادی شرکت گردد (نوو، 1986). 

 

 

 

فهرست مطالب

2-3-2- هزینه سرمایه

2-3-2-1- محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه

2-3-2-2- هزینه سرمایه سهام عادی

2-3-2-3-   عوامل موثر بر هزینه سرمایه

2-3-2-3-1-  عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه

2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه

2-3-2-3-2-1-  کیفیت اطلاعات

2-3-2-3-2-2- سیاست تقسیم سود

2-3-2-3-2-3- سطح افشا

2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت

2-3-2-3-2-5-  نوع صنعت

2-3-2-3-2-6- نسبت بدهی

2-3-2-3-2-7- نوع فعالیت شركت

2-3-2-3-2-8- رشد سود

2-3-2-3-2-9-  نقدینگی

2-4- پیشینه تحقیق

منابع