خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره حاکمیت شرکتی و بازیگران آن با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

هلی  (1985) در یک پژوهش تجربی به این نتیجه رسید که اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کمتر باشد، مدیریت بخشی از سود سال‌های آتی را به دوره جاری منتقل می‌نماید، او پیش‌بینی کرد که مدیران به صورت فرصت‌طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می‌کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص کمتر از میزانی باشد که به مدیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه به وجود می‌آید که مدیریت حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند، تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد. یافته‌های او با این فرضیه که مدیران هنگامی که پاداش قابل پرداخت به آن‌ها حداکثر باشد کمتر به مدیریت (دست‌کاری) سود سوق پیدا می‌کنند، سازگار بود.

 

 

 

اسلون (1995) و لارکر و هالتازن  (1995) در پژوهش‌هایی که در این  موضوع انجام دادند به یافته‌های هلی رسیدند. در چندین مطالعه دیگر، امنیت شغلی و سطح شغلی از انگیزه‌های مدیریت سود قلمداد شده است به این صورت که اگر مدیران این احتمال را بدهند، که با گزارش سود واقعی، امنیت شغلی یا سطح شغلی آن‌ها به خطر می‌افتد، برای رفع احتمال این خطر، به ناچار سود را دست‌کاری می‌کنند. دی انجلو  (1988) در گزارش بیان کرد که در صورت رقابتی بودن انتخاب مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، مدیران ممکن است برای غلبه بر رقیبان در این رقابت و ابقاء شدن در سمت فعلی (نماینده سهامداران) به دست‌کاری سود دست می‌زنند؛ تا یک تصویر مطلوب از عملکردشان را برای جلب اعتماد سهامداران ارائه نمایند (جیریورن و دیگران، 2008 ،ص624) .

 

 

 

فهرست مطالب

1-2  مقدمه

2-2 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

1-2-1 هیئت‌مدیره‌ها

2-2-2 روند تغییرات نقش هیئت‌مدیره

3-2-2 تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

4-2-2نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی

3-2  انگیزه‌های مدیریت سود

4-2طبقه‌بندی مدیریت سود

1-4-2 انواع روش‌های مدیریت سود

5-2 انواع مدیریت سود

1-5-2هموارسازی سود

پیشینه

منابع