دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری جهت رشته مدیریت در قالب 94 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

ماده ۵- دستگاه اجرايي : کليه  وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي ، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران ، بانک مرکزي ، بانک ها وبيمه هاي دولتي ، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند.

 

 


ماده ۶- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي که در ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف و مسووليت هاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني وبراي تصدي يک کارمند در نظر گرفته مي شود . پست هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاکميتي که جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.
ماده۷- کارمند دستگاه اجرايي : فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط ، به موجب حکم ويا قرارداد مقام صلاحيتدار در يک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.

 

 


عنوان :

1- تعاریف

2- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

3- حقوق مردم

4- ساختار سازمانی

5- فناوری اطلاعات وخدمات اداری

6- ورود به خدمت

7- استخدام

8- انتصاب و ارتقاء شغلی

9- توانمندسازی کارمندان

10 - حقوق و مزایا

11- ارزیابی عملکرد

12- حقوق و تکالیف کارمندان دولت

13- تامین اجتماعی

14- شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و سرمايه انساني

15- مقررات مختلف