دانلود پاورپوینت حسابداری منابع انسانی تعيين ارزش پولی جهت رشته مدیریت در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

«انسان محور دانش»

عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است.
سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهمیت ویژه ای یافته ومدیریت سرمایه های انسانی ودانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت تبدیل شده است.
افزايش سهم سرمايه انساني از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه يافته موجب پيدايش مفهوم اقتصاد دانشي شده است.
سرمايه انساني تنها نهاده اي است كه ميتواند ضمن تغيير خود ،ساير نهاده هاي توليد را تغيير دهد يا تعديل كند ،مبنايي براي نو آوري فراهم سازد ودر سطح وسيع به رشد اقتصادي بينجامد.
در رویکردهای نوین مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی وکنترل به نقش مربیگری تغییر یافته ودو مقوله کارایی واثر بخشی، محور توجه مدیران است.
در اقتصاد امروز داراییهای مجازی وناملموس همراه با داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.

 

 

 

« سير تحول حسابداري منابع انساني »

حسابداري منابع انساني مولود عصر رشد وگسترش دانش بشري ونيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان است.

مرحله اول (1960-1966):در اين دوره مفهوم حسابداري منابع انساني استنتاجي از نظريه ي اقتصادي ”سرمايه انساني ”ومتاثر از مكتب ”منابع انساني نوين ”وروانشناسي سازمانهاي متمركز وتاثير نقش رهبري در سازمان بود.
مرحله دوم(1967-1971):تحقيقات فني وعلمي در اين دوره به الگوهايي براي اندازه گيري دقيق وتعيين هويت استفاده كنندگان بالقوه اين روش واستفاده تجربي حسابداري منابع انساني در سازمانهاي واقعي معطوف گشت.
مرحله سوم(1972-1976):در اين دوره پژوهشگران وسازمانها توجه ويژه اي به حسابداري منابع انساني كردند وسازمانهاي كوچك نيز تلاش بيشتري براي به كار بردن حسابداري منابع انساني داشتند.
مرحله چهارم (1977-1980):دوره ركود بحث حسابداري منابع انساني وعدم توجه پژوهشگران وسازمانها  در اين دوره است.
مرحله پنجم(1981-تاكنون):كه دوره توجه دوباره به حسابداري منابع انساني است.علاقه مندي اكثر كشورها به بازده سرمايه در هر فعاليت اقتصادي ،روند رو به رشد ژاپن ومساله  مديريت صحيح ژاپني ،تحول بنيادي اقتصاد در جهان وبويژه آمريكا وگذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد خدمات فناوري از عوامل توجه مجدد به حسابداري منابع انساني است.البته تاكنون نيز  استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده اي براي حسابداري منابع انساني   در دنيا طراحي نشده  وكتابهاي منتشره در اين حوزه معدود ميباشند.

 

 

 

 

عنوان :
«انسان محور دانش»
«روند تحولات حسابداری»
«تعریف حسابداری منابع  انسانی»
« سير تحول حسابداري منابع انساني
« حسابداري منابع انساني در ايران »
«ضرورت واهداف حسابداري منابع انساني»
ادامه «ضرورت واهداف حسابداري منابع انساني»

ادامه «ضرورت واهداف حسابداري منابع انساني»

«روشهاي اندازه گيري ارزش منابع انساني»

«الف)هزينه يابي منابع انساني»

«هزينه هاي اوليه منابع انساني»

«هزينه هاي جايگزيني  منابع انساني »

«ساير هزينه هاي منابع انساني»

نمونه اي از هزينه يابي منابع انساني در شركت ولوو 1996

«شاخصهاي عملكردي كاركنان (carmetal1999)

«شاخصهاي داخلي »

«شاخصهاي خارجي »

«ب) ارزشگذاري منابع انساني»

«معيارهاي اندازه گيري سرمايه انساني »

«چالشهای ارزشگذاری منابع انساني »

«سرمایه فکری (Intellectual capital )»

 «طبقه بندي سرمایه فکری»

«اندازه گیری سرمایه فکری »

و...